Back

RS dobija razvojnu agenciju

Đukić je istakao da Agencija sprovodi širok dijapazon aktivnosti koje se ne odnose samo na oblast malih i srednjih preduzeća (MSP), već na razvoj uopšte.

"Kao i prethodnih godina, Agencija će većinu svojih aktivnosti sprovoditi u saradnji s lokalnim razvojnim agencijama i odjeljenjima za privredu i razvoj gradova i opština da bi u RS bila stvorena snažna mreža za podršku razvoju", rekao je Đukić.

On je najavio da će tokom ove godine za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama biti organizovane obuke za prepoznavanje, pripremu i sprovođenje razvojnih projekata, kako bi bili ojačani kapaciteti mreže za lokalni ekonomski razvoj, čiji je koordinator Agencija.

On je naglasio da je juče počela obuka druge grupe od deset polaznika u okviru projekta "Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama zapadnog Balkana  Srbiji, BiH i Crnoj Gori  faza dva", koja će trajati do 15. marta.

On je napomenuo da je cilj projekta, koji podržava Japanska agencija za međunarodnu saradnju, uspostavljanje kontinuirane mentoring podrške preduzećima u RS.