Back

Spriječiti zloupotrebe agencija za zapošljavanje

Razlozi za nova rješenja su potreba za reformiranjem oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH, kao i što dosadašnja primjena Uredbe nije ispunila svrhu. Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uvelike zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Uočeno je, naime, da privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju uvelike zloupotrebljavaju i krše odredbe Uredbe.

 Sada je, između ostalog, preciziran član 2. Uredbe te propisana definicija posredovanja u zapošljavanju koje obavljaju privatne agencije, ističu u Vladi FBiH.

 Nova definicija obuhvaća sve radnje i mjere poduzete s ciljem povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje ili one koja traži promjenu zaposlenja s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja isključivo ugovora o radu.

 U Vladi navode kako je izmijenjen i član 5. te su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dana šira ovlaštenja za izdavanje i ukidanje dozvola za rad privatnim agencijama.

 Dozvola za rad izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine. Nakon izdavanja dozvole, to ministarstvo upisuje agenciju u Registar privatnih agencija s registarskim brojem i datumom upisa.

 Nadalje, privatna agencija kojoj je izdana dozvola, dužna je resornom ministarstvu prijaviti svaku promjenu uvjeta potrebnih za izdavanje ovlaštenja, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. siječnja iduće, dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz Uredbe, kao i izvješće o obavljenim poslovima.

 Također su propisani slučajevi kada će ministarstvo oduzeti navedenu dozvolu.

Na novi način je uređeno i pitanje obveza privatnih agencija da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete koje ona utvrđuje, te prestanak ovlaštenja za vršenje poslova posredovanja u zapošljavanju i druga pitanja.

Izmijenjena i dopunjena Uredba stupa na snagu narednog dana nakon objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", navodi se u priopćenju.

Na ovoj sjednici Federalna vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana povijesnog gradskog područja Počitelj za razdoblje od deset godina od dana donošenja. Opći ciljevi u ovim gospodarenju prostorom obuhvaćaju oživotvorenje svih europskih i svjetskih vrijednosti, kao i očuvanje prostornih specifičnosti Federacije BiH, Hercegovačko-neretvanske županije i općine Čapljina.

Jedan od bitnih ciljeva ovog dokumenta je i uređenje obalnog pojasa rijeke Neretve u prostornom obuhvatu Regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Počitelja na osnovu kriterija zaštite i visokih standarda oblikovanja pejzaža, što uključuje i sprječavanje plavnog vala, kao i moguće prirodne katastrofe.

Donesene su odluke o odobravanju izdvajanja ukupno 200.000 maraka utvrđenih Proračunom FBiH za 2018. godinu za financiranje programa i projekata kulturnih društava Prosvjeta, Preporod, Napredak i La Benevolencija.

Federalna vlada je odobrila Srednjoročni plan razvoja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razdoblje 2018.-2020. godine, te program utroška transfera za Nacionalni park Una, utvrđenog Proračunom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma kojim je za financiranje njegovih ovogodišnjih troškova rada i poslovanja predviđeno 500.000 maraka.

Usvojen je izvještaj o utrošku sredstava za umirovljenje 73 radnika, navodi se u priopćenju.