Back

UNWOMEN vas poziva da nominujete aktivistkinje koje se zalažu za prava žena

Da li poznajete ženu koja u životima drugih, posebno žena ili djevojaka, pravi razliku stalnim zagovaranjem za sprječavanje nasilja, poboljšanje seksualnih i reproduktivnih prava, veće učešća žena u politici ili za poboljšanja života žena u ruralnim područjima? Neko čije akcije zaslužuju pažnju i slavlje? 

Međunarodni dan žena je priča o ženama kao kreatoricama historije; datum ukorijenjen neprestanom borbom žena za ravnopravno učešće u društvu. Ovaj dan se koristi kao prilika da se razmotri koliko je naše društvo napredovalo u naporima za ostvarenje rodne ravnopravnosti, mira i razvoja, a također bi trebao biti prilika za ujedinjenje, umrežavanje i angažman za značajne promjene. Širom svijeta, žene se angažuju za ravnopravniju budućnost.

Ko su ove žene u Bosni i Hercegovini? Pomozite nam da ih identifikujemo!

Ujedinjene nacije žele odati priznanje i poštovanje ženama koje rade na ostvarivanju rodne ravnopravnosti u našoj zemlji. Želimo da ih intervjuišemo i zabilježimo njihovo djelovanje u mijenjanju života žena, te podijelimo njihove priče, prikazujući ulogu žena u postizanju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Pozivamo vas da nominujete aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine koje se zalažu za prava žena u sljedećim oblastima: 1) Sprječavanje nasilja nad ženama; 2) Žene na selu i aktivizam; 3) Žene u politici; 4) Žene i zdravlje; 5) Žene u sportu; 6) Žene i STEM; 7) Urbani aktivizam – sigurni gradovi za sve; 8) Žene, mir i sigurnost; 9) Žene i životna sredina; 10) Žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje; 11) Ženska radnička prava; 12) Prava žena sa invaliditetom i 13) Prava Romkinja.

Nominirati možete popunjavanjem obrasca za nominaciju. Molimo da nominirate samo jednu osobu po temi. Na osnovu prikupljenih nominacija, izabrat ćemo najprominentnije aktivistkinje i snimiti video o njima. Rok za prijavu je: 22. februar 2018. godine u ponoć.

Nominirane osobe ne mogu biti trenutno zaposlene u Ujedinjenim nacijama ili bilo kojoj UN agenciji.

Za pitanja, pošaljite email na unwomen.bih@unwomen.org sa naznakom: Poziv za nominacije – 8.mart 2018.