Back

USAID Diaspora Invest

USAID projekat “Diaspora Invest” raspisao je Poziv za tehničko-savjetodavnu pomoć koji se fokusira na mala i srednja preduzeća, ne starija od 5 godina, a koja imaju dokazive poslovne veze sa bosanskohercegovačkom dijasporom (kroz suvlasništvo ili poslovno partnerstvo).

“Osnovni uslov veze sa članovima bh. dijaspore znači da u suvlasništvu firme ili kroz poslovno partnerstvo – ugovor o saradnji i posredovanju postoji osoba koja pripada bh. iseljeničkoj zajednici. Taj uslov ispunjava svaka osoba koja je provela najmanje 3 godine u posljednjih 5 godina u inostranstvu. Motivacija za ovu vrstu kriterija je upravo ohrabrivanje investicija iz dijaspore, što se jasno vidi iz preko 150 primjera kompanija koje je USAID ‘Diaspora Invest’ podržao u više od 4 godine trajanja projekta”, poručuju iz USAID projekta “Diaspora Invest”:

Kroz programe tehničke podrške nudi se niz mogućih oblika saradnje sa kompanijama, a pojašnjavaju i da investitori sami mogu predložiti neke dodatne aktivnosti u skladu sa vlastitim potrebama.

“Kompanija može zatražiti različite oblike tehničke podrške, gdje nemamo zatvorenu listu mogućih opcija saradnje, ali možemo opisati na čemu smo do sada radili s kompanijama: angažman konsultanata na razvoju poslovanja, podrška pri uvođenju međunarodnih standarda kvalitete, potpora u marketingu i promociji, razvoj web-stranica kompanija, edukacija zaposlenika u prodaji, obuke za uvođenje novih poslovnih praksi, specifičnih softverskih rješenja i slično”, dodaju iz USAID projekta “Diaspora Invest”.

Iz projekta su naglasili da je riječ o posljednjem pozivu za tehničku podršku ove vrste u okviru USAID projekta “Diaspora Invest”. S tim u vezi, upućuju jedinice lokalne samouprave i sve razvojne agencije da mapiraju potencijalne korisnike i predoče im mogućnosti koje ovaj Poziv nudi. Poziv je otvoren do 6.8.2021. godine, a zainteresovane kompanije mu mogu pristupiti popunjavanjem formulara na linku: https://bit.ly/prijava-ta-upitnik