Back

Uspješnom aplikacijom do usvojenog poticaja za vaš biznis

 Poduzetnica ste, naiđete često na pozive za poticaj ili program sufinansiranja, ali vam uvijek prepreku čini baš to popunjavanje aplikacije? Imate ideju i vjerujete u nju, ali niste sigurni da možete uvjeriti u to i donosioce odluka? Kroz ovaj jednodnevni seminar naučite kako uspješno popuniti aplikaciju za različite programe (su)finansiranja poduzetničkih ideja.

U okviru jednodnevnog seminara na praktičnom primjeru objasnit ćemo vam osnovne koncepte komuniciranja i opisivanja ideje kroz različite forme projektnih aplikacija:

  • kako se usuditi aplicirati uopće,
  • kako sažeto i precizno obrazložiti svoju ideju,
  • šta kad nisam prije razmišljala o konkurenciji, SWOT-u, rizicima i finansijskoj projekciji,
  • kako izazove pretvoriti u šanse,
  • kako odrediti finansijske parametre,
  • šta pripremiti da biste imali olakšan posao kad naredni put izađe odlična prilika za poticaj,
  • kako odrediti šta je moja konkurencijska prednost

… i još mnogo više.PRIJAVI SE

Kada: 19.12.2021., nedjelja od 10.30 do 17.10 h


Gdje: CEI Nahla Sarajevo


S kim: Adela Ramić, ekspertica za razvoj biznisa


Cijena: 70 KM (uključena jedna konzumacija kafe ili čaja)


Uplatu možete izvršiti direktno na našem info desku, svaki dan, osim subote, od 11.30 do 20h ili putem računa.

Podaci za uplatu putem računa:

Primalac: CENTAR ZA EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE “NAHLA”

Džemala Bijedića 122

71 000 Sarajevo

033 710 650

Broj računa je: 141 001 000 1745292

Banka: BBI

Iznos: 70 KM

Svrha uplate: seminar

nahla.ba