Back

Uveden novi smjer 'bankarski tehničar'

To znači da učenici ove škole praktični dio nastave realiziraju u jednoj od banaka sa kojim će škola potpisati ugovor, a nalazi se na području Kantona Sarajevo.

Prva godina dualnog stručnog obrazovanja počinje sa školskom 2018/2019. godinom. U prvom razredu nastava se održava samo u školi. Od druge do četvrte godine udio praktične nastave u bankama se kontinuirano povećava sa dva na tri dana.

Smjer ‘bankarski tehničar’ uveden je na inicijativu Predstavništva njemačke privrede u BiH i uz saglasnost Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.  

– Zahvaljujući njima, kao i drugim partnerima, želimo omogućiti povezanost školskog obrazovanja sa praktičnim znanjem, lakši prelaz iz škole na tržište rada, kvalitetnu praktičnu nastavu u bankama i mogućnost zaposlenja određenog broja učenika nakon okončanja obrazovanja – saopćeno je iz Srednje ekonomske škole u Sarajevu.