Back

Za izgradnju putne infrastrukture 107 miliona KM

Sredstva će biti prenošena u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH utvrđuje projekte koji će biti financirani putem ovog programa, a to su izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, za što je odobreno 100.000.000 KM, a implementator je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, te izgradnja južne obilaznice Mostara, za što je odobreno 7.000.000 KM, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.