Back

Za projekte u prioritetnoj oblasti GAP BiH: Rod i sigurnost

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa.

U okviru odobrenog budžeta FIGAP II programa za 2019. osigurana su grant sredstva u iznosu od 80.000,00 KM koja su namijenjena za projekte nevladinih organizacija (vaninstitucionalnih partnera) po prioritetnim oblastima GAP BiH/FIGAP II. Grant sredstva se dodjeljuju u skladu sa Priručnikom za dodjelu sredstava/grantova u okviru FIGAP II programa, koji je integralni dio navedenog Posebnog sporazuma. Priručnik sadrži Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriterija za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP II programa i Prijavni obrazac za projektne prijedloge vaninstitucionalnih partnera.

Pomenute dokumente kao i više informacija o ovom pozivu možete pronaći na zvaničnoj WEB stranici ministarstva.