Back

Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase

 Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, kojeg finansira Češka razvojna agencija, objavljuje javni poziv lokalnim preduzetnicima (privatna preduzeća)  iz BiH koji se bave drvnom biomasom za iskazivanje interesa za učešće u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje i jačanje kapaciteta privatnog sektora u oblasti drvne biomase vezanih za: poslovne modele, zakonodavne pretpostavke za implementaciju projekata iz oblasti drvne biomase primjenom ESCO modela, te identifikaciju i iskorištavanje potencijala drvne biomase za proizvodnju energije. Ova projektna aktivnost će biti implementirana kroz pripremu i održavanje trening modula o prethodno navedenim aspektima oblasti drvne biomase.

Modul za privatni sektor će biti prilagođen znanju i iskustvu učesnika koji su već upoznati sa planiranim temama.  

Rok za dostavljanje prijava je 18.06 2018. (17:00).

Više informacija o Projektu, kao i prijavni obrazac i urnek pisma namjere možete preuzeti na:

 

O Projektu

Urnek pisma

Prijavni obrazac