Back

Zarada u prvom kvartalu 2,8 miliona KM

 Povećanju dobiti doprinijelo je nešto značajnije povećanje operativnih prihooda u odnosu na rast koji su imali troškovi.

„Operativni prihodi CB u prvom kvartalu ove godine iznosili su 9,6 miliona KM i veći su za 1,1 milion maraka u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su troškovi povećani sa šest miliona na 6,8 miliona KM“, navedeno je u u finansijskom izvještaju banke za prvi kvartal 2018. godine.

Samo neto prihodi od kamata u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 5,9 miliona KM, dok su u istom prošlogodišnjem periodu iznosili 5,5 miliona KM. Prihodi od provizija su povećani za oko milion KM.

Najveće učešće u troškovima imali su troškovi osoblja i iznosili su 4,2 miliona KM.

Centralna banka BiH psoljednjih godina suočava se sa drastičnim padom dobiti. Tako je u prošloj godini imala dobit od 12,2 miliona KM, dok je godinu ranije zaradila nešto više od 14 miliona KM. U 2015. godini profit Centralne banke je iznosio  čak 31,4 miliona KM, dok je 2014. bio 35,4 miliona KM.