Back

Žive li građani BiH na kredit?

U poređenju sa stanjem kredita stanovništvu na kraju 2016. godine, zabilježen je porast od 537,4 miliona KM ili 6,7 posto na kraju 2017. godine.

Blagi porast kredita

Ako posmatramo kretanje kredita stanovništvu plasiranih posredstvom banaka u BiH, možemo zaključiti da se u posljednjih pet godina uočava konstantan blagi porast kredita na godišnjem nivou koji se kreće između 3,7-6,7 posto. Tako je, gledajući kraj godine, stanje 2013. iznosilo 7,06 milijardi KM, 2014. – 7,43 milijarde KM, 2015. – 7,78 milijardi KM, 2016. – 8,08 milijardi KM i na kraju 2017. prethodno navedenih 8,61 milijardi KM. Dugovanje građana po osnovu kreditnih kartica na kraju 2017. iznosilo je 197 miliona KM, dok je zaduženost po osnovu prekoračenja na računima, odnosno po debitnim karticama bila 381 milion KM. 

Najzaduženiji Hrvati

Ništa manje nisu zaduženi ni građani regiona. Prema osnovu kredita, u tome prednjače Hrvati koji bankama duguju više od 15 milijardi eura.  

Slijede stanovnici Srbije sa dugom od 7,2 milijarde. Ukupna kreditna zaduženost crnogorskih građana na kraju novembra prošle godine iznosila je 1,12 milijardi eura.