Back

  Na 253. hitnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 15.04.2022. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom