Back

Agencija lokalne demokratije Mostar objavljuje JAVNI POZIV za vizualno rješenje i video produkciju u okviru projekta „WomCom“

 

Projektom je predviđeno kreiranje i distribucija video materijala usmjerenog na podizanje svijesti o poziciji i pravima žena. U svrhu kreiranja navedenog materijala, projekat „WomCom“ zapošljava za sljedeće dvije pozicije:

 Grafički dizajner/ica i/ili umjetnik/ica: kreira idejno rješenje za nastanak videa na temu „prava žena i komunikacija“ u dogovoru sa i prema uputstvima projektnog tima;

Video producent/kinja: kreira i producira video materijal u trajanju 3-5 minuta na osnovu idejnog rješenja osmišljenog od strane grafičkog dizajnera/ice i projektnog tima.

 Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, te možete doprinjeti realizaciji „WomCom“ projekta, molimo Vas da prijavu koja sadrži Vaš CV i 3 autorska rada dostavite na e-mail jelena@ldamostar.org do 1.3.2018. godine.