Back

Donesen novi Pravilnik, stvoreni uslovi za finalne procese

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, u cilju unapređenja svih aspekata u sistemu dodjele podsticajnih budžetskih sredstava za razvoj male privrede u našem kantonu, donijelo novi Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Pravilnik je stupio na snagu 20. maja ove godine, objavom u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

“Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuju postupci u provođenju Programa razvoja male privrede kojima se, radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede, primjene podsticajnih mjera i aktivnosti njihovog provođenja, utvrđuju načini koji osiguravaju jednakopravnost svih potencijalnih korisnika podsticajnih sredstava”, istakao je ovim povodom ministar privrede KS Adnan Delić.

Dodao je i da postupci koje uređuje ovaj pravilnik obuhvataju metodologiju rada kojom se obezbjeđuje javnost rada i identificiraju učesnici u provođenju Programa, te njihov izbor. Također su njime definisani i kriteriji za izbor korisnika podsticajnih sredstava i projekata kojima se jača konkurentska sposobnost subjekata male privrede, postupci u radu Komisije za izbor korisnika podsticajnih sredstava, kao i Komisije za izbor banke ili banaka za plasman podsticajnih kreditnih sredstava.

„Ovaj pravilnik, također, predviđa i pravnu zaštitu za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provođenju Programa povrijeđena njihova prava ili su na neki drugi način oštećeni, definiše i uređuje odnose ugovorom između ugovornih strana, kao i nadzor nad provođenjem navedenog Programa, te način izvještavanja o njegovom provođenju”, naveo je ministar Delić.

Dakle, obzirom da je novi Pravilnik stupio na snagu, stvoreni su uslovi za finalne procese koji se odnose na pripremu godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu, kao i za njegovo usvajanje od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Ministar Delić je naglasio i da će, nakon usvajanja navedenog godišnjeg plana, Ministarstvo privrede pristupiti objavljivanju javnih poziva za provođenje postupaka dodjele podsticajnih sredstava za razvoj male privrede i to po pojedinačnim programima, među kojima su i podsticajna grant sredstva i podsticajna kreditna sredstva, odnosno, sredstva uz subvencioniranu kamatnu stopu.