Back

Grantovi za žene

Maypole Fund je neprofitna organizacija osnovana 1986. godine od strane žena uključenih u mirovne pokrete kao što je Greenham Common. Danas, to je  grupa feministica koje dolaze iz različitih političkih sredina.

 
Projektne aktivnosti koje će podržati ovaj fond moraju biti u skladu sa sljedećim ciljevima organizacije:
 
mirovne inicijative, razoružanje i akcije protiv trgovine oružjem,
 
anti-militarizam i aktivnosti usmjerene protiv nasilja muškaraca,
teme vezane za nuklearna pitanja,
 
pitanja okruženja i životne sredine,
 
poboljšanje socijalne i političke nezavisnosti žena širom svijeta,
 
internacionalna, nacionalna i regionalna mreža žena koja postoji u gore navedene svrhe.
 
Do sada je Maypole fond podržao najraznovrsnije aktivnosti – štampanje letaka, postavljanje izložbi i snimanje videa. Takođe su finansirali i pomogli ženama da kupovinom potrebne opreme osnaže svoje projekte, kao i da uzmu učešće na raznim konferencijama, radionicama i drugim događajima.
 
Maypole pomaže donacijama do 750 funti.
 
Za ovaj grant možete aplicirati do 31. januara/siječnja i 30. juna/lipnja svake godine.
 
Prednost će imati projekti koji nemaju mogućnost finansiranja od strane drugih donatora ili teško nalaze finansijere za svoje aktivnosti, jednokratni su ili oni koji nisu još počeli sa realizacijom.
 
Vaša aplikacija mora biti za projekat koji se nalazi unutar naših ciljeva i ispunjava jedan ili više naših kriterija. Koliko god bismo htjeli podržati sve ženske projekte, naša sredstva i statut to ne dopuštaju. U potrazi smo za maštovitim, nenasilnim i politički ekspresivnim projektima, naglašavaju iz Fonda.
 
Za više informacija pogledate stranicu Maypole Fonda.