Back

Javne konsultacije za Nacrte tri Pravilnika o hrani

Rok za dostavu komentara je mjesec dana od objavljivanja nacrta, odnosno 6. mart 2018. godine, a riječ je o tri pravilnika:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o uspostavi mjera za ublažavanje efekata i nivoa referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani

Pravilnik o prehrambenim i zdravstenim tvrdnjama

Pomenute Pravilnike možete pronaći na sljedećem linku.

Ukoliko imate  određene sugestije i prijedloge  na njihov tekst i odredbe, iste možete dostaviti direktno Agenciji za sigurnost hrane BiH ili na e-mail: tijana.muhamedagic@komorabih.ba.


Ukoliko komentare budete dostavljali direktno Agenciji molimo Vas da u Cc maila stavite i adresu tijana.muhamedagic@komorabih.ba, kako bi imali uvid u Vaše primjedbe, pozvali su iz Agencije za sigurnost hrane.