Back

Kreditiranje industrijskih projekata u FBiH

 Pravo učešća imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji BiH čija je primarna djelatnost metalna, elektro i automobilska industrija, industrija građevinskog materijala i nemetala, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i kemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika. Najniži iznos kredita koji će biti dodijeljen je 100.000 KM, a najviši 900.000 maraka. Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da se u broj anuiteta ne uračunava „grace“ razdoblje.  

Početak povrata kredita, dinamika vraćanja, kao i drugi bitni elementi kredita bit će definirani ugovorom koji korisnik kredita sklapa s bankom. Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, a najkasnije do dana usvajanja budžeta FBiH za 2019. godinu. Svrha ovog javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okružeja i poboljšanje uvjeta za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Posudba sredstava između ostalih vrši se u cilju stvaranja novih radnih mjesta, značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, te širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta.