Back

Muhamed Bekto, v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS-a

Učešće žena na tržištu rada i jednake mogućnosti njihovog zapošljavanja najčešći su pokazatelji emancipacije žena, te se smatra da je ekonomsko osnaživanje žena jedan od osnovnih ciljeva rodne ravnopravnosti, oslanjajući se na premisu da je ekonomska samostalnost temelj na kojem žene mogu poboljšavati svoj položaj i u svim drugim sferama života. O osnaživanju žena, projektima koji bi ih lakše doveli do tržišta rada ali i drugim temama razgovarali smo sa Muhamedom Bektom, v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS-a.

Da li je kao i na državnom nivou, i u KS broj nezaposlenih žena veći u odnosu na muškarce, i po Vama koji je razlog takve statistike?

Broj nezaposlenih u KS je na današnji dan 62.303 osobe od toga je 38.120 žena. To jasno pokazuje da je na evidencijama nezaposlenih više osoba ženskog spola. Podaci o broju zaposlenih žena i muškaraca u svim kantonima FBiH, također, pokazuju da žene manje učestvuju na tržištu rada u odnosu na muškarce. Ipak, u posljednje vrijeme mnogo se radi kako bi ova statistika bila drugačija, jer bez učešća žena u radnoj snazi jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka i rasta. Ekonomska emancipacija žena se smatra i preduvjetom za ravnopravnost spolova.

Služba za zapošljavanja KS ima veliki broj projekata, da li su neki od njih konkretno usmjereni na smanjenje nezaposlenosti žena, a posebno poticanje poduzetništva žena?

Služba za zapošljavanje KS naravno sufinansira osobe koje se nalaze na evidenciji i ima programa koji su bazirani na žene , posebno kod samozapošljavanja i zapošljavanje gdje se trudimo ponuditi im veće kvote i benefite.

Kao što znate Udruženje poslovnih žena u BiH pokrenulo je Akademiju poduzetništva žena. Koliko ovakvi i slični projekti mogu pomoći pri osnaživanju žena pri realizaciji njihovih poslovnih ideja?

Danas se gotovo svi bave poduzetništvom i ogroman je naglasak na ženama. Masa nevladinog sektora ali sve više i vladinog pravi programe. Mislim da bi nam neka jedinstvena i sektoralna saradnja dala puno bolje rezultate. Vrlo često se preklapamo sa idejama i projektima a isti nam je cilj a to je poduzetništvo žena u BiH dići na neki viši nivo odnosno srazmjerno onim stvarnim potrebama koje žene imaju u ovom društvu. Posebno je važno ojačati njihovu poziciju na domaćem, ali i olakšati izlazak na strana tržišta. 

Da li planovi u 2019. godini podrazumijevaju konkretniju pomoć pri prekvalifikaciji i dokvalifikaciji žena i njihovom masovnijem zapošljavanju?

Mi svake godine imamo prekvalifikaciju i dokvalifikaciju osoba koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih samim tim prednost kroz naše kriterije imaju žene. 

Za kraj, Vaš savjet onima koji aktivno traže posao, a posebno ženama? Koji je najbolji način da dođu do posla?

Savjet za traženje posla ne samo ženama nego svakoj a posebno mladoj osobi je da konstantno moramo raditi na sebi, svakog dana, moramo pratiti potrebe tržišta rada kako bi istim tim potrebama adekvatno mogli i odgovoriti. Na kraju  treba reći da svaki trud uvijek urodi plodom.