Back

Novoimenovani ambasador BiH u Francuskoj posjetio FIPA-u

U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovani ambasador BiH u Francuskoj Kemal Muftić posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) kako bi se upoznao o trenutnoj privrednoj i investicijskoj saradnji između dvije zemlje.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je upoznao ambasadora Muftića s radom Agencije na privlačenju stranih investicija i mogućnostima za ulaganje u BiH.

Istaknuto je da dosadašnji nivo investicija iz Francuske nije na zadovoljavajućem nivou kao ni trgovinska razmjera, te da ekonomska diplomatija treba dati svoj doprinos kako bi se situacija popravila u ovim oblastima.

Od ambasadora se očekuje da uspostavi saradnju s Privrednom komorom Francuske, privrednim strukovnim udruženjima i ostalim relevantnim institucijama kako bi pokušao animirati francusku privrednu zajednicu na investiranje u BiH.