Back

Podrška starim zanatima

Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ je objavljen potpuni tekst Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata – obrta i obrazac zahtjeva – prijave.  

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se podnose nakasnije do 28.05.2018. godine (ponedjeljak) direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Obrazac zahtjeva preuzmite OVDJE