Back

Podrška start-up preduzećima mladih

Općina Stari Grad Sarajevo  u skaldu sa svojom Strategijom lokalnog razvoja 2014-2018 prepoznala je važnost ciljeva definisanih u strategiji  Općine Stari Grad. Tako  kontinuirano kroz različite programe podrške sufinansiranja nastoji poboljšati kvalitet življenja i standard građana Općine.  

Strateški prioritet ove Općine koji se odnosi na povećanje zaposlenosti obuhvata dva strateška cilja, promocija raspoloživih programa sufinansiranja privrednika u svrhu zapošljavanja i Edukacija građana za samozapošljavanje.

Tako će sredstva  planirana u  Budžetu Općine Stari Grad  za podsticanje preduzetničke inicijative kroz takmičenje preduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova  a na  osnovu Javnog poziva biti dodijeljeni najboljim poslovnim planovim mladih kao novčana nagrada.

Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova.

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM, a rok za prijavu je 21.juni 2018.

Više o ovom pozivu potražite na ovom LINKU.