Back

Program za razvoj ruralne konkurentnosti

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta „Studija o položaju žena i omladine u poljoprivrednim lancima vrijednosti na području Programa za razvoj ruralne konkurentnosti“.  

Radionica će se će se održati na Ekonomskom fakultetu Sarajevo, sala E-net centra, trg Alije Izetbegovića 1, u srijedu, 19. septembra 2018. godine sa početkom u 11:00 sati.