Back

Program zelenih gradova

 – Potpisivanje ovog memoranduma predstavlja nastavak i jačanje saradnje između EBRD-a i Grada Zenica, za koju se nadam da će se u budućnosti produbiti – istaknuo je Ian Brown, direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH.

Memorandumom je definisani okvir za unapređenje i olakšavanje saradnje između potpisnica u promociji projekata u sklopu Programa zelenih gradova, što podrazumijeva podršku i sistematičan i sveobuhvatan pristup pitanju rješavanja i ublažavanja klimatskih promjena u urbanom planiranju i ulaganju u infrastrukturu.

– Zenica se sve više približava Evropskoj uniji. Pristupili smo Programu zelenih gradova. Konsultanti EBRD-a će nam pomoći u identificiranju svih izvora zagađenja i zajedno ćemo raditi na pripremi prioritetnih "zelenih" projekata" – kazao je gradonačelnik Fuad Kasumović.   

EBRD će angažirati konsultante koji će izraditi Studiju o svim izvorima zagađenja u Zenici (zagađenje zemljišta, zraka), te će na osnovu rezultata biti pripremljen detaljan plan investicija prema prioritetima i pregledom troškova koje je potrebno finansirati za realizaciju projekata, saopćeno je iz  Gradske uprave Zenica.