Back

Riješili smo 92 posto kredita u švicarskim francima

 Krediti u švicarskim francima odavno su u Bosni i Hercegovini prestali biti bankarski problem i postali su sve više socijalno i političko pitanje, moglo se čuti na  druženju Uprave Addiko Bank sa predstavnicima medija održanom u Sarajevu.

Prema riječima predsjednika Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka Marija Ivankovića, Addiko Bank je odlučila ovaj problem riješiti kroz dobrovoljnu konverziju kredita uz otpise od 30 do 50 posto glavnice duga i preostalih kamata.

“Ta ponuda još uvijek vrijedi za preostalih 708 aktivnih klijenata kredita u CHF. Na dan 31. decembra 2017. godine konvertovano je oko 92 posto CHF kredita”, napomenuo je Ivaknović.

Na pitanje da li je niža kamata stopa bila glavni razlog visoke popularnosti kredita u CHF u 2007. godini, kada su počela ova zaduženja, Ivanković je rekao da jeste i da su u prosjeku bili oko dva posto niži krediti od primjerice onih u eurima i da su se zbog toga mnogi građani zaduživali.

“Riječ je bio i rizičnijem proizvodu na tržištu i zato je imao nižu kamatnu stopu. Tokom finansijske krize došlo je do neočekivanog porasta CHF kursa, te time i do značajnog povećanja otplate anuiteta naših klijenata iskazanih u konvertibilnim markama”, rekao je Ivanković.

Naveo je da je Hypo Alpe-Adria-Bank periodu od 2006. do 2008. godine fizičkim licima plasirala ukupno oko 12.246 kredita u švicarskim francima u ukupnom iznosu od oko 680 miliona KM.

“Svjesni izazova sa kojima se korisnici CHF kredita susreću, tokom prošle godine Addiko Bank je ponudila konverziju kredita uz oprost 30 posto, odnosno 50 posto za 25 posto najugroženijih klijenata glavnice duga i zateznih kamata, te drugih troškova. Uspjeli smo sa više od 12.000 korisnika kredita u CHF da tu brojku svedemo na 708”, precizirao je Ivanković i pojasnio da od spomenutih 708 korisnika, njih 260 uredno vraća kredite.

Banku je tužilo ukupno 1.228 klijenata u vezi sa kreditima u švicarskim francima.

Direktorica Adiko Bank d.d. Sanela Pašić rekla je da od ovog broja, 1.112 tužbi je podneseno prije 31. decembra 2015. Godine i da nisu tačne informacije Udruženja “Švicarac” o porastu broja tužbi.

“Okončano je 541 sudski proces, a 687 su u toku. Od 541 okonačne tužbe, njih 535 riješeno je kroz proces konverzije. Od sudskih procesa koji su u toku, 33 je riješeno potpuno u korist Banke, 169 djelomično u korist Banke (valutna klauzula potvrđena kao zakonita) i jedna drugostepena presuda je u korist Banke. Ukupno ima 175 prvostepenih presuda na štetu Banke, od čega ih je 120 doneseno prije 31. decembra 2015. godine, odnosno prije mišljenja Vrhovnog suda FBiH”, spomenula je Pašić.

Govoreći o deložacijama, Pašić je rekla da je Addiko Bank provela tokom 2016. godine svega pet deložacija, a da je njih devet odgođeno u svrhu pokušaja dogovora sa klijentima.

Dodala je da tokom 2017. godine nijedna deložacija korisnika CHF kredita od Addiko Bank d.d. Sarajevo nije provedena.

Ivanković i Pašić su posebno spomenuli da primjeri donošenja zakona o konverziji kredita u CHF u regionu samo donijeli poteškoće za klijente.

“Primjerice u Hrvatskoj je takav zakon da ako bude presuđeno u korist klijenta, da mu može biti otpisano maksimalno 20 posto duga, dok smo mi u startu nudili otpis 30 posto duga, što je više nego što i jedan zakon nudi u Hrvatskoj, Crnoj Gori. U Rumuniji je Ustavi sud oborio zakon, Slovenija i Srbija nisu ni donijele ovaj zakon jer smatraju da je to stvar između banke i klijenta. Stoga ovaj zakon je, prema našem mišljenju, nepotreban u Federaciji BiH”, kazali su predstavnici uprave Addiko Bank.