Back

Više osnovice zbog rasta prosječne bruto plate

 Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2*., 3*. i 5*. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.560,00 KM – za slobodna zanimanja,

 

b) 922,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

 

c) 411,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

 

Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 780,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

 

b) 355,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

 

c) 355,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

 

d) 355,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza

 

e) 411,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

 

 Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 411,00 KM.

 

Prosječna plaća u periodu I-IX 2019. godine je 1.418 KM.

 

Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

2*

 

U dohotke od samostalne djelatnosti ubrajaju se dohoci od:

1) obrta i djelatnosti srodnih obrtu,

2) poljoprivrede i šumarstva,

3) slobodnih zanimanja,

4) drugih samostalnih djelatnosti.

 

3*

1) samostalna djelatnost zdravstvenih radnika, veterinara, advokata, notara, revizora, poreznih savjetnika, samostalnih računovođa, inženjera, arhitekata, prevodilaca, turističkih vodiča i druge slične djelatnosti,

2) samostalna djelatnost naučnika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti,

3) samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti,

4) samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportista.

 

5*

Dohodak ostvaren korištenjem prirodnih bogatstava zemlje i upotrebom proizvoda dobijenih obavljanjem tih djelatnosti smatra se dohotkom od samostalne djelatnosti u poljoprivredi i šumarstvu. Fizičko lice koje ostvaruje dohodak obavljanjem poljoprivredne i šumarske djelatnosti obveznik je poreza na dohodak ako je, na osnovu ove djelatnosti, istovremeno i obveznik poreza na dodatu vrijednost.