Back

Ženama treba pružiti više mogućnosti

Sa gđom Huriye razgovarali smo o aktuelnim temama kada je riječ o poduzetništvu žena i projektima koje Udruženje na čijem je ona čelu provodi. 

Kakva je situacija kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti i poduzetništvu žena u Turskoj posebno kada znamo da su u vašoj zemlji žene u odnosu na druge države svijeta, u mnogo ranijem periodu stekle ravnopravnost s muškarcima na području društvene politike?

Mi smo žene države koja je jedan od rijetkih primjera u svijetu i koja je, još dok u Evropi i Americi žene nisu imale svog predstavnika u parlamentu, izborima 1935 godine stekle 17 predstavnica u parlamentu. Međutim, danas ne možemo reći da takva situacija od prije 83 godine postoji i dalje. 

Na šta tačno mislite?

Stopa ženske radne snage u Turskoj je svega 33 posto, a broj ženskih uposlenika je samo 8 miliona i 400 hiljada, od čega 4 miliona i 100 hiljada nisu registrirane. Broj žena poduzetnica u našoj zemlji iznosi 105 hiljada, a to čini samo 8% ukupnog broja poduzetnika. 

Na žalost, naša zemlja u smislu ravnopravnosti među spolovima zauzima tek 128 mjesto među 144 zemlje. Kada pogledamo na situaciju u svijetu, shvatamo da to naravno nije problem samo naše zemlje.  Svjetski gospodarski izvještaj kaže da je potrebno još tačno 217 godina kako bi se žene i muškarci u potpunosti izjednačili. 

Šta je po vama potrebno da bi se to promijenilo i kako?

U mnogim zemljama diljem svijeta po tom pitanju potrebna je promjena i u načinu razmišljanja. Žene bi trebale imati i više mjesta u upravnim odborima. Ženama treba pružiti više mogućnosti kako bi mogle uravnotežiti kućne poslove i poslovne obaveze. Žene koje žele postati poduzetnice trebaju biti mnogo više podržavane. Ženama treba dati više prostora u poslovnom životu, ne samo zbog žena, nego zbog demokratskog i inkluzivnijeg svijeta, i zbog mnogo jače ekonomije. 

Sa te tačke gledišta, rad nevladinih organizacija ima neprocjenjivu vrijednost po pitanju poticanja i informiranja žena, kao i vođenja istih kroz davanje primjera.  Vjerujemo da je jačanje žena na svakom polju, uklanjanje nejednakosti među spolovima i uspostavljanje jednakosti u mogućnostima za muškarce i žene važno za postizanje 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija koji će promijeniti svijet. I mi se, kao Udruženje poslovnih žena Izmira , koncentrišemo upravo na te teme.

Kako konkretno izgleda vaš rad na tim temama?  

Ove godine provodimo  već šesti za redom projekt Mlade IZIKAD djevojke kojeg sprovodi IZIKAD i u kojem sam i ja jedna od dobrovoljnih mentorica, To je šestomjesečni projekat koji za cilj ima povećanje sudjelovanja studentica u ekonomskom i društvenom životu, projekat u kojem nudimo obuku u vođenju te podršku mentora, projekat u kojem posjećujemo radna mjesta je jedan od naših dugoročnih projekata kojeg okončavamo takmičenjem.

Projekat „Škola za žene, škola za život“ jeste jedan od posebnih projekata u kojem pomažemo drugim ženama i projekat u kojem naše članice dijele svoje profesionalno saznanje sa drugim ženama. Sa ovim projektom koji realiziramo uz podršku naših općina i uz predanost naših članova obučavamo žene na mnogim poljima kao što su vanjska trgovina, poduzetništvo, upravljanje vremenom i tehnikama komunikacije, te time omogućavamo da nastave život u mnogo boljim prilikama i uvjetima. 

Projekat E škole „Jedna žena jedna zajednica“ jeste projekat kojeg sprovodimo uz podršku vlade Turske i u kojem on line i besplatno školujemo žene iz Izmira, ali i iz drugih predjela Turske, a koje žele postati poduzetnice.

Projekat finansijske pismenosti „Ženska saznanja“ jeste projekat koji uz obrazovnu podršku jedne banke i lokalnih vlasti sprovodimo već dvije godine i projekat uz čiju pomoć smo do sada uspjeli da skoro 1000 žena koje podučavamo o tome kako upravljati novcem, i projekat kojem mi kao IZIKAD pridajemo veliku pažnju. Počeli smo i sa radovima da potpišemo protokol sa našim univerzitetom , nakon čega ćemo istu obuku pružati i drugoj omladini.

Kao udruženje IZIKAD, u ovim temama podržavamo sve žene. Trudimo se da ih ohrabrimo, mentori smo im, te im nudimo razne obuke i ukazujemo na sve mogućnosti. Vjerujemo da žene sa svojim sposobnostima vođenja i različitim talentima svijet mogu učiniti boljim mjestom za život. Zbog toga se žene trebaju isticati.

Zbog toga smo ove godine organizovali noć nagrada u kojoj smo nagradili osobe i institucije koje imaju veze sa poduzetništvom i zapošljavanjem žena. Organizujući svake godine ovo takmičenje učinit ćemo dugoročnu ovu noć nagrada kako bi potakli i institucije i firme da budu prijatelji žena, kako bi ohrabrili žene i pokazali da i druge žene mogu uspjeti.

Osim toga, imamo dosta aktivnosti i na polju kulture i umjetnosti. Jedna od tih aktivnosti je takmičenje iz fotografije u kojoj mogu učestvovati i muškarci i žene, ali je tema uvijek žena. Ove godine organizujemo četvrto takvo takmičenje. Ovim takmičenjem imamo za cilj podržati žene koje se bave umjetnošću fotografije, ali i ukazati na žene iz ovog polja.

Pored svega gore navedenog, s ciljem da naglasimo ekološku svijest IZIKAD-a i s ciljem da budemo lideri u tom pogledu, oformili smo IZIKAD šumu. A, učiniti našu šumu većom je još jedan od naših najvećih ciljeva.

Koliko ste aktivni na međunarodnom planu?

Projektom „Bridge to bridge“ baš kao i danas, gradimo mostove između poslovnih žena na međunarodnoj sceni. Već dvije godine uspješno sprovodimo ovaj projekat u saradnji sa udruženjima poslovnih žena u Grčkoj, Holandiji, Engleskoj i Sjevernom Kipru. Nadamo se da žemo imati saradnju i sa udruženjima koja su danas tu. Osim tog članice smo AFAEMME-e i pratimo ovu federaciju.

Impresivan rad koji sigurno mijenja kako percepciju društva tako i prilike za žene. Želimo da vaši napori daju rezultate Hvala što ste bili u Sarajevu i podjelili vaša iskustva sa jednako vrijednim ženama Udruženja poslovnih žena u BiH. Nadamo se da će se saradnja nastaviti?

Mi kao poslovne žene Izmira iz Turske, vjerujemo da nam je, uprkos svemu, s pravom kojeg nam je dao osnivač naše republike Mustafa Kemal Ataturk otvoren put za napredak i da ćemo najljepšu budućnost stvoriti skupa sa vama, jakim ženama koje vjeruju u sebe. Bilo je lijepo sastati se sa vama u ovom lijepom gradu Sarajevu. Sve vas pozdravljamo željom da se opet sretnemo u još jednom lijepom gradu, gradu Izmiru.