Back

Dok državni radnici slave, u privatnom sektoru 1. maj je radni

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, kazala je kako bi se 1. maj trebao obilježavati kao dan na na koji će sindikati artikulisati zahtjeve i boriti se za radnička prava. Dodala je da njega proslavljaju samo radnici koji imaju državni posao, dok je za radnike u privatnom sektoru to normalan radni dan.

“Trenutni ‘ugled’ sindikata je kriv za navedeno stanje. Oni su se udaljili od svoje prave funkcije, a to je da štite i bore se za prava radnika i to je ono što se mora promijeniti. Položaj svih radnika u privatnom sektoru je isti, suočavaju se s nedostatkom slobodnih dana, zatim prekovremenim brojem radnih sati koje ne mogu naplatiti i radom na državne praznike”, kazala je Beširović.

Ona je istakla da je u Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u prošloj godini otkriveno 305 slučajeva kršenja radničkih prava, a da su se do toga 194 slučaja odnosila na mobing.

“Značajno je istaći da je Sindikat od tih 305 slučajeva riješio 199 u korist radnika što je poboljšanje u odnosu na prethodne godine i to se sve riješilo isključivo direktnim pregovorima s poslodavcima. Najveći problem je strah radnika jer je 20 posto slučajeva mobinga ostalo neriješeno u prošloj godini zato što se kolegice i kolege boje svjedočiti u slučajevima mobinga zbog posljedica”, istakla je.

Ekonomski analitičar Damir MIljević rekao je kako je kupovna moć BiH najlošija u regiji, te da je značaj trgovine i usluga u našoj zemlji potcijenjen. Dodao je kako je položaj radnika izuzetno loš, uz niske plate i nerijetko rad na crno ili sivo. Naglasio je kako Sindikat treba izdići na viši nivo jer je spona s poslodavcima i državom. 

“Trgovina i uslužne djelatnosti su najznačajnije jer ukoliko se u obzir uzme broj radnika, definitivno je najveći u ovim oblastima. Više nije poenta da se traži krivac za loš položaj radnika u našoj državi, već da se teži ka tome da se sve tri strane uključe u rješavanje tog problema (poslodavci, država i sindikat) jer kada bude kasno, nikome neće biti bitno ko je kriv”, kazao je Miljević.

Polazna osnova za današnju raspravu su bili i rezultati istraživanja koje je realizovao Centar za društvena istraživanja i analitiku Američkog univerziteta u BiH. Profesorica Alisa Mujkić je istakla da prema istraživanjima 59 posto ispitanika smatra da Sindikat nije transparentna organizacija.

“To su prilično poražavajući rezultati, pogotovo ako se osvrnemo na to da je 81 posto ispitanog uzorka mišljenja da je sindikat pod utjecajem političkih stranaka. Ne možemo govoriti konkretno o razlozima zašto smatraju da je Sindikat korumpiran jer nije rađeno kvalitativno istraživanje koje obuhvata intervjuisanje već su pitanja bila unaprijed pripremljena”, zaključila je Mujkić.