Back

Hoće li PDV biti smanjen nakon 11 godina i je li to dobra odluka?

Ipak, nije precizirao kakve će to konkretne izmjene donijeti novi Zakon, te da li će biti prihvaćene dvije ključne inicijative. Prva – da se smanji stopa na osnovne životne namirnice, lijekove, ortopedska pomagala i knjige, i druga koja traži uvođenje sistema plaćanja PDV-a na način da državi plaćaju porez tek kada naplate fakturu koju su izdali kupcu, a ne na kraju svakog mjeseca, kao što je trenutno situacija.

Obje ove inicijative su za sada odbačene, potvrdio je za Buku Ratko Kovačević, glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje BIH, gdje je u toku treći po redu Twinning projekat u okviru kojeg eksperti iz poreskih uprava Austrije, Slovenije i Hrvatske rade sa službenicima UIO BiH na izmjeni postojećih propisa.

“Kada je u pitanju često pominjana mogućnost da se PDV-a plaća samo po osnovu naplaćenih faktura, svakako moram istaći da je takva mogućnost data zemljama članicama EU, ali nije obavezna. Iz tog razloga postoje neke zemlje koje su takav sistem uvele, ali isključivo za mala i srednja preduzeća. Međutim, ovdje je zaista važno naglasiti da isti ti obveznici koji imaju mogućnost da PDV plate samo na one fakture koje su naplatili, isto tako mogućnost odbitka ulaznog PDV-a imaju samo na one fakture koje su oni platili svojim dobavljačima. U novom prijedlogu Zakona o PDV-u nismo uključili ovakvu mogućnost”, rekao je za „Buku“ Kovačević.

Takođe nije uključena ni mogućnost uvođenja niže stope na osnovne životne namirnice i potrepštine.

Kovačević kaže da je stav UIO da je trenutni sistem jedinstvene stope koja nije visoka najbolji model za Bosnu i Hercegovinu, a isto je zaključeno i na nedavnoj u Bukureštu, koju ju na temu PDV-a organizovala Svjetska banka.  

“Mi smo u UIO mišljenja da je upravo ovakav sistem jedinstvene stope koja nije visoka najbolji model za Bosnu i Hercegovinu. Kao prvo poreski obveznici su već gotovo 12 godina u ovakvom sistemu. Izmjena stopa, značila bi i novo opterećenje za poreske obveznike, koji bi svi morali mijenjati i softverska rješenja koja prate njihov rad. Isto tako, nikad niko u BiH nije uradio dovoljno dobru i kvalitetnu analizu koja bi pokazala kako i za koliko će uvođenje niže stope biti od koristi građanima Bosne i Hercegovine!? Prethodno pomenuto govori upravo suprotno. I na kraju poreskom politikom, posebno kad su u pitanju indirektni porezi, ne rješavaju se socijalna pitanja u državi”, zaključio je Kovačević, dodavši da je  nesporna i činjenica da u sistemu PDV-a sa više stopa postoji i veća mogućnost izbjegavanja plaćanja stvarnih obaveza kao i da je proces kontrole složeniji.

Potpuno suprotnog mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović. Kako ističe za „Buku“, uvođenje niže stope na osnovne životne namirnice je urgencija,  jer činjenica da se već 11 godina isto oporezuje  hljeb i jahta dovela je do još većeg raslojavanja bogatih i siromašnih. Ali mnogo lakše je reći 17 posto za sve, kaže Pavlović, jer ako ne postoje dvije stope, onda ne moramo imati  “stručan kadar” i pratiti da li neko zloupotrebljava nižu poresku stopu.

 “Promjena načina obračunavanja PDV-a prema firmama i promjena nivoa PDV-a sa jedne stope na najmanje dvije, a možda i tri je nešto što se zadnje četiri godine inicira, međutim UIO  svaki put to odbije. Jer ako neko pokrene inicijativu i napišu zaista sjajan prijedlog UIO, a oni im kažu da ih to ne interesuje i to ne ode dalje u procedure, to znači da ova institucija vlast, država u državi”, pojašnjava sagovornik.Kontaktiran jei Institut za razvoj mladih KULT, koji su pokrenuli inicijativu da se smanjenje dnevne zatezne kamatne stope sa 0,04% na 0,02% te da se PDV-a obračuna po naplaćenim računima, kako se to primjenjuje  u 22 zemlje članice EU, i susjednim zemljama  Srbiji i Hrvatskoj. Izmjene Zakona odnosile bi se, kažu,  na privrednike koji godišnje ostvaruju promet do milion KM.

Međutim UIO i UO nisu odgovorili na zastupničko pitanje, dok je odgovor pristigao od Vijeća ministara BiH u kojem se navodi da ovakva inicijativa nije prihvatljiva iz nekoliko razloga, kao što su nužnost promjena zakonskih i podzakonskih akata, promjena poslovnih procesa u administraciji, ugroženo izmirenje obaveza UIO prema poreskim obveznicima u vidu povrata sredstava, ugroženo finansiranje međunarodnih obaveza tj. servisiranje inostranog duga, troškovi uvođenja ovakvog sistema naplate PDV-a.

“Pozitivna stvar je jedino što je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić javnim saopštenjem podržao inicijativu, te obećao uvažavanje zahtjeva privrednika nakon što novi/izmijenjeni Zakon o PDV-u dođe do Vijeća ministara BiH”, rekla je Ajka Rovčanin iz KULT.

Na kraju, šta nam to novo donosi  novi Zakon o PDV? Kovačević kaže da se izmjene ogledaju najviše u tehničkim detaljima.

“Izmjene se tiču isključivo tehničkih detalja, kao što je primjerice oporezivanje usluga. U našem postojećem Zakonu o PDV-u usluge se oporezuju prema mjestu primaoca usluga, dok je u EU oporezivanje usluga potpuno izmijenjeno. Dakle radi se o ovakvim stvarima, koje su isključivo tehničko usklađivanje sa direktivom EU”, naglasio je Kovačević.

Sve u svemu tehnikalije koje teško da će  poboljšati poslovni ambijent, pomoći poslovnoj zajednici ili pak građanima ove države.

No možda sve nije izgubljeno jer nadležnost za kreiranje zakona ima Upravni odbor UIO, ali i Savjet ministara BiH i Parlament BiH.