Back

Izvoz u prošloj godini premašio 11 milijardi KM

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene u prošloj godini iznosio je 29,19 milijardi KM i povećan je za 14 posto u odnosu na godinu ranije. Porastao je i uvoz robe za 12 posto i iznosio je 18,13  milijardi KM. Pokrivenost uvoza izvozom porasla je za tri posto u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 61 posto.

Posmatrano po geografskoj strukturi, Evropska unija (EU) je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” sa 14 posto. Izvoz u EU ostvaruje učešće sa više od 71 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61 posto u ukupnom bh. uvozu. U ovom periodu zabilježen je pad trgovinskog deficita od dva posto.

Izvoz u zemlje CEFTA-e učestvuje sa 16 posto u ukupnom bh. izvozu, a uvoz sa 13 posto u ukupnom uvozu BiH. U 2017. godini zabilježen je rast ukupne robne razmjene sa CEFTA-om od 19 posto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je izvoz porastao za 28 posto, a uvoz  za 12 posto, što je praćeno padom trgovinskog deficita od 22 posto. 

Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (145 posto), Slovenijom (107 posto), Njemačkom (76 posto), Hrvatskom (70 posto), Italijom (59 posto), Turskom (56 posto) te Srbijom (54 posto).

U prošloj godini BiH je najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Tursku te Crnu Goru. Istovremeno je BiH najviše uvozila iz  Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Rusije te Turske.

Iz naše zemlje najviše su se izvozila sjedala, električna energija, obrađeno drvo,  aluminij u sirovim oblicima i namještaj. U BiH su se u prošloj godini najviše uvozila naftna ulja, lični automobili, sirova nafta, kameni ugalj i briketi, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.