Back

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Osim Wigemarka, na debati će govoriti i brojni domaći, regionalni i međunarodni stručnjaci, među kojima i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević.

Prisutni će također imati priliku da nakon debate prisustvuju informativno-edukativnom događaju na kojem će izlagati predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ, te MEG – Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja koji finansira švicarska vlada, a provodi UNDP.