Back

Vlasti očekuju da će stopa rasta BDP-a u ovoj godini iznosti 3,2 posto

Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH u analizi naslovljenoj "Perspektive 2019.- 2021. godine – Proljeće 2018. godine" navela je da se prema njihovoj projekciji očekuje da bi stopa realnog rasta BDP-a u 2018. godini mogla iznositi 3,2 posto. Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta u 2018. godini trebala predstavljati domaća tražnja. 

"Naime, povećanje ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivano povećanja industrijske proizvodnje i građevinskih radova praćeno povećanjem broja zaposlenih i prihoda od izvoza trebalo bi rezultirati povećanjem raspoloživog dohotka građana, a samim tim i povećanjem privatne potrošnje koja će kao i prethodnih godina predstavljati ključni oslonac ekonomskog rasta", navodi se u analizi. 

S druge strane, kako kažu, imajući u vidu visok nivo javne potrošnje u okviru BDP-a u BiH i napore koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije u 2018. godini se ne očekuje značajniji rast javne potrošnje. Investicije bi u 2018. za razliku od prethodnih mogle imati značajniji rast, a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a u 2018. godini. 

"Tokom 2018. godine očekuje se povećanje privatnih i naročito javnih investicija. Poboljšanje poslovnog ambijenta kroz reformske procese bi moglo povećati interes kako domaćih tako i stranih investitora za investiciona ulaganja u BiH. S druge strane, deblokada aranžmana s MMF-om usljed usvajanja zakona o akcizama omogućila je Bosni i Hercegovini povlačenje kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB) koja su u prošlosti predstavljala glavni izvor finansiranja javnih investicija", navode iz DEP-a. 

Ističu da će ova sredstava, uz najave povećanja investicija iz budžeta sa svih nivoa vlasti, nesumnjivo podstaknuti ekonomski rast u BiH. Povoljno eksterno okruženje koje bi se trebalo manifestovati kroz pojačanje izvozne tražnje u 2018. godini trebalo bi omogućiti nastavak visokog nivoa vanjskotrgovinske razmjene u BiH. 

"Tako se u 2018. godini u Bosni i Hercegovini očekuje povećanje izvoza od 7,3 posto u realnom smislu. S druge strane, jačanje ekonomske aktivnosti u zemlji uz očekivani rast izvoza rezultirat će realnim povećanjem uvoza od 4,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Usljed ovog trenda kretanja izvoza i uvoza u 2018. godine se očekuje stagnacija vanjskotrgovinskog bilansa, tako da će vanjskotrgovinski bilans imati neutralan doprinos na očekivani ekonomski rast u BiH u 2018. godini", piše u analizi.

U periodu 2019.-2021. godina pod pretpostavkom nastavka stabilnog eksternog okruženja u ovom srednjoročnom veremskom okviru u BiH se očekuje nastavak ekonomskog rasta po prosječnim stopama rasta od 3,6 posto na godišnjem nivou.

"Tokom ovog perioda očekuje se da domaća tražnja kroz privatnu potrošnju i investicije bude glavni oslonac ekonomskog rasta. S druge strane, tokom posmatranog perioda očekuje se stagnacija javne potrošnje, što će rezultirati smanjenjem njenog učešća u strukturi BDP-a, odnosno njenog doprinosa u ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine", navode iz DEP-a.

DEP dodaje da bi također reformske mjere koje su usmjerene ka poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji trebale rezultirati većim investicionim ulaganjima (domaćim i stranim), što bi ojačalo privatni sektor, zaposlenost i u konačnici bh. vanjskotrgovinsku robnu razmjenu sa svijetom.