Back

Nije dovoljno smanjen vremenski rok za osnivanje preduzeća

 Na konferenciji za novinare u Mostaru, na kojoj su predstavljeni rezultati ministarstva u prošloj godini, Zukić je rekao kako je ministarstvo uključeno u Vladine interresorne grupe koje rade na smanjenju prepreka za postupak registracije, odnosno izradu brze registracije.

“Ministarstvo radi na tome zajedno s drugim institucijama i ministarstvima koja su vezane za ove procedure. Ono što je bitno i što ministarstvo želi poboljšati je i olakšanje samog poslovanja, nakon što se preduzeće osnuje i počne raditi”, rekao je ministar Zukić.

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta u proteklog godini je svoje aktivnosti usmjerilo na stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj malih i srednjih poduzeća na području Federacije BiH kroz kreiranje i učestvovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata i programa, certifikovanja opština i gradova, te dodjelu podsticajnih sredstava kroz grant kreditna sredstva, rekao je Zukić.

Prema njegovim riječima, ministarstvo je u protekloj godini bilo fokusirano na Program ekonomskih reformi (ERP) kroz koji su stvorili pretpostavke za uspješno poboljšanje poslovnog okruženja.

“Za bolje poslovanje sektora malih i srednjih poduzeća i obrta vodili smo aktivnosti u različitim smjerovima. Prije svega, to je ovaj regulatorni dio gdje smo pokušali postojeći zakonski okvir poboljšati i uskladiti sa standardima EU, kao i zahtjevima i potrebama boljeg poslovnog okruženja. To znači da stvorimo pretpostavke za manje administrativnih barijera i svega onoga što smeta preduzetnicima u njihovom boljem funkcionisanju i bržem razvoju”, istako je resorni federalni ministar na konferenciji za novinare u Mostaru.

Naveo je kako je urađena radna verzija Prednacrta zakona o podsticaju male privrede i Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH.

Pored toga, u 2017. godini obavljena je procjena uticaja Zakona o unaprjeđenju preduzetničke infrastrukture u FBiH, a aktivnosti su bile usmjerene i na direktnu finansijsku podršku razvoju preduzetničke infrastrukture zajedno sa kantonima i lokalnim zajednicama, kao i na harmonizaciji i usklađivanju sektorskih strategija s preporukama EU Akta o malim biznisima.

U skladu s potpisanim sporazumom između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva i Razvojne agencije Republike Srpske i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), proveden je projekat “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja poduzeća u BiH”.

Taj program mentoringa, rekao je Zukić, predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima.

U okviru njega zajedničkim naporima mentora i preduzetnika radi se na prevladavanju trenutne situacije i nalaženju najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje kroz uspostavljanje standardizovanog sistema mentoring usluga, kao jezgra šeme podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji.

Prema njegovim riječima, aktivno se radi na certifikovanju opština, odnosno na stvaranju boljeg poslovnog okruženja u lokalnim zajednicama. Također, sa Svjetskom bankom radi se na olakšavanju i poboljšavanju rada lokalne administracije, odnosno uklanjanju prepreka kada je u pitanju investiranje i funkcionisanje poslovnih subjekata u lokalnim zajednicama u okviru programa “Life”.

Zukić je naglasio kako je jedna od aktivnosti Ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta izrada informacionog sistema s internetskim portalom koji bi obuhvatio sve poslovne zone u Federaciji BiH. Tako bi se na jednom mjestu mogle pronaći sve relevantne informacije koje anonimnom investitoru mogu pomoći u donošenju odluke da uđe u određenu poslovnu zonu i pokrene posao.

“U protekloj godini imali smo projekat subvencionisanja gdje smo kroz grant sheme i kreditna sredstva usmjeravali grant sredstva i investirali direktno u razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i obrta, a riječ je o 9,1 milion KM, od čega su kreditna sredstva 4,3 miliona, s tim da imamo jedan projekat koji je u toku, a za koji je namijenjen iznos od 2 miliona KM”, pojasnio je Zukić.

Naveo je kako se radi se o povoljnom kreditu Razvojne banke s kamatnom stopom 1,5%, otplatnim periodom od sedam godina, uz dvije godine počeka.

Govoreći o certifikovanju opština i gradova, sekretar Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta Jozo Bejić istakao je kako je od početka tog procesa na području FBiH certifikat dobilo 11 opština, a da se ukupno prijavilo 21 opština i gradova od njih ukupno 78 na području tog entiteta. Istakao je kako se trenutno u procesu certifikovanja nalaze tri opštine.

Pomoćnik ministra za razvoj Zdravko Čerović istakao je kako se Izmjenama i dopunama Zakona o podsticanju razvoja male privrede jasnije definišu principi za razvoj i provođenje politika koje se tiču malih i srednjih preduzeća u skladu s Aktom o malim preduzećima (Small Business Act).

Također, jasnije se definišu ciljevi razvoja male privrede i podsticajnih mjera za njihovo ostvarivanje, kao i donošenje strateških dokumenata za razvoj male privrede, osnivanje Savjeta za razvoj male privrede, obezbijeđuje se efikasniji nadzor nad korištenjem, kao i praćenje efekata dodijeljenih podsticaja.

Čerović je naglasio kako su u toku aktivnosti na izradi Zakona o unaprjeđenju preduzetničke infrastrukture kako bi se utvrdila vrsta i kategorizacija svih vidova preduzetničke infrastrukture, zatim stvaranje baze podataka preduzetničkih zona i preduzetničkih institucija za podršku u Federaciji BiH, te praćenje stanja i donošenja mjera za razvoj svih oblika preduzetničke infrastrukture u FBiH.

Pomoćnik federalnog ministra za preduzetništvo Sead Džiho govorio je o aktivnostima ministarstva vezano za projekat izgradnje poslovne infrastrukture u koji se ubrajaju dva projekta – izgradnja preduzetničkih zona, te podsticaj preduzetničkim institucijama za podršku.

Ocijenio je kako su u oba ta projekta ostvareni značajni rezultati, ne samo što se tiče izgradnje infrastrukture u poslovnim zonama, nego i s aspekta ulaska novih malih i srednjih poduzeća u njih i povećanje zaposlenosti u poslovnim zonama.

“Iz tog razloga je Vlada FBiH u godišnjem budžetu planirala za ovaj projekat četiri miliona KM, što su do sada najveća budžetska sredstva namijenjena za ovu svrhu, a što će ministarstvo plasirati putem javnog poziva kako bi se ta sredstva što kvalitetnije iskoristila. Kako bi se bolje animirale jedinice lokalne samouprave, organizovaće se i promocije tog projekta širom Federacije”, istakao je Džiho.

Pored navedenih aktivnosti, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta je u 2017. godini nastavilo s provođenjem Uredbe o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih, tako da je, po preuzetim obavezama zaključenih ugovora iz 2016. godine, ukupno realizovano 23.708.282 KM.

Od utvrđenih sredstava po javnom pozivu, koji je bio raspisan u 2016. godini, zaključeno je ukupno 2.657 ugovora u vrijednosti od 25.539.283 KM, a zaposleno je 3.947 osoba.