Back

Zakon o jednakim platama za muškarce i žene

Prema novom zakonu, kompanije i vladine agencije s više od 25 zaposlenika morat će dobiti certifikate za jednakost u platama, a oni koji to ne uspiju bit će prisiljeni platiti kazne.

“To je mehanizam za osiguranje jednakih plaćanja žena i muškaraca”, izjavio je za Al Jazeera Dagny Osk Aradottir Pind, član upravnog odbora Islandskog udruženja za zaštitu žena, rekavši da plata mora biti jednaka za muškarce i žene već desetljećima, ali još uvijek imamo razlike u platama.”

Zakon je stupio na snagu u 1.januara ove godine, a najavljen je na Međunarodnom danu žena 8. marta prošle godine.

Zakon je podržala i koalicijska vlada Islanda, kao i opozicija, u parlamentu zemlje, gdje gotovo 50 posto članova čine žene.

“Mislim da sada ljudi počinju shvaćati da je to sustavan problem s kojim se moramo suočiti pomoću novih metoda”, izjavila je Aradottir Pind.

Dodala je: “Žene o tome govore već desetljećima i stvarno osjećam da smo uspjeli podići svijest i uspjeli smo doći do točke da ljudi shvate da zakon koji smo imali ne funkcionira, a mi moramo učiniti nešto više. “

Island, koji ima snažnu ekonomiju utemeljenu na turizmu i ribarstvu, Svjetski ekonomski forum za devet godina zaredom proglasio najboljom državom na svijetu za ravnopravnost spolova. 

Brojni političari i borci za ljudska prava smatraju da bi Island u odluci trebale slijediti i druge države. Slične propise imaju Švicarska i američka savezna država Minnesota, no Island je prvi u svijetu ovo pravilo ozakonio i proglasio ga obaveznim.

Na Islandu već postoji zakon po kojem se najmanje 40 posto žena mora imenovati u odbore tvrtki, a porodiljna prava jednaka su za za muškarce i žene.

Njihova vlada je obećala iskorijeniti nejednakost u platama do 2022. godine.