Back

Pokrenut fond "Zajedno smo sigurne"

Prepoznavši potrebu za
osnaživanje i podršku za ovaj ključni korak koji je prelomni za svaku ženu
žrtvu nasilja, Fondacija lokalne demokratije je pokrenula Fond pod nazivom
„Zajedno smo sigurne“ koji će prikupljati neophodna sredstva za obezbjeđivanje
sigurnog smještaja i pokrivanje troškova života za žene i djecu, žrtve nasilja,
koji moraju napustiti Sigurnu kuću. Statistika pokazuje da se 80 % žena koje su
dobile podršku nakon napuštanja Sigurne kuće se više nikad nije vratilo nasilniku.
Od osnivanja Fondacije 2000. godine do danas, u Sigurnoj kući Sarajevo je
boravilo 2002 žena i djece. Nažalost, slučajevi nasilja u porodici su u porastu.
U 2019. godini
  je povećan broj prijema žrtava
(žena i djece) u Sigurnu kuću – 62% više u odnosu na 2018. godinu.

„Pokrećemo Fond „Zajedno
smo sigurne“ koji ima za cilj da pomogne i podrži žrtve nasilja na njihovom
putu transformacije u samostalne i stabilne pojedinke koje se brinu za sebe i
svoju djecu. Kroz svoje programe, Fondacija nastoji obezbijediti neophodna
sredstva za pružanje kontinuirane psihološke, sociološke i ekonomske podrške
ženama i djeci žrtvama nasilja. Sa ovim Fondom uz podršku građana, i
društveno-odgovornih kompanija se nadamo da ćemo im omogućiti sigurno okruženje
i novi početak.“ – istakla je Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica
Fondacije lokalne demokratije.

Potreba za pokretanjem i
postojanjem ovog Fonda se potvrđuje i sa alarmantnim podacima porasta nasilja u
porodici tokom perioda uvednih mjera karantena i izolacije zbog pandemije
korona virusa, te broja poziva na

SOS
telefon FLD-a (033 222 000) koji je
 trostruko
porastao u aprilu u odnosu na mart i u ovom mjesecu i dalje raste.

Pozivamo sve
društveno-odgovorne kompanije te građane i građanke
  da nam se pridruže, pokažu svoju solidarnost i podrže ovaj Fond.

Sve
informacije o kampanji su dostupne na www.zajednosmosigurne.ba, fb stranici www.facebook.com/zajednosmosigurne ili putem
telefona +387 33 236 899. Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog
kod  UniCredit Bank dd. Sarajevo.


Zajedničkom podrškom i
uplatom sredstava u ovaj Fond ćete podržati ljepšu, vedriju i sigurniju budućnost
žena i djece koji su proživjeli nasilje. Do sada su Fond „Zajedno smo sigurne“
podržali: Fondacija OAK iz Švicarske, Best&Team d.o.o. Sarajevo, H Fashion
Design i Hayat TV.

Zajedno možemo više. Priključite
se kampanji i podijelite informacije svojim prijateljima! 
Podržite žrtve nasilja!

Fondacija
lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja je koja je osnovana
1996. godine i posjeduje dugogodišnje iskustvo kao nosilac i kreator pozitivnih
društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu.

Primarni fokus rada organizacije je u oblasti
zaštite i unapređenja ljudskih prava žrtava nasilja na osnovu spola.F ondacija socijalnim,
ekonomskim i obrazovnim programima te zagovaranjem unapređenja zakonskog
okvira, osnažuje žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji BiH društva u
kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu.