Back

Povoljna finansijska linija za privrednike

Za realizaciju Ugovora BBI banka je osigurala 1.100.000 KM, dok Općina Stari Grad osigurava 25.000 KM za subvenciju dijela profitne marže.

Predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić zrazio je zadovoljstvo što će  implementacija ove kreditne linije kreirati nova radna mjesta na području Općine Stari Grad i dodatno podstaći aktivnost privatnog sektora, te je podsjetio  da na ovaj način BBI radi s većim brojem općina u BiH.

Pozivajući privredne subjekte sa područja Starog Grada da iskoriste prednosti koje im nudi ova finansijska linija, istaknuo je da je  maksimalni iznos pojedinačnog finansiranja 500.000 KM, a  rok povrata od 12 do 60 mjeseci.

Kako je istaknuto na današnjoj pres-konferenciji u Općini Stari Grad, visina subvencirane profitne stope je 0,49% (4,49% prije subvencije) za korisnike sredstava do 12 mjeseci te  1,95% (5,95% prije subvencije) za korisnike sredstava do 60 mjeseci

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić podsjetio je da je za tri godine saradnje sa Općinom BBI izdvojio oko 3.000.000 KM, ali da je ovaj kredit koristilo svega oko 20 privrednih subjekata, što znači da sredstva nisu iskorištena u dovoljnoj mjeri. 

– Nemamo velikih industrijskih centara ili zona, ali ima mjesta gdje se ta sredstva mogu iskoristiti. Takav primjer  je Meho Poričanin koji je dobio dva kredita – rekao je Hadžibajrić.

Vlasnik kompanije „Poričanin tours“ ovom je prilikom istaknuo da su mu dva  kredita koji su osigurali Općina i BBI (od 200.000 KM i 100.00 KM) omogućili   završetak hotela i  obnovu voznog parka za pekarsku radnju i da su, kako kaže, više  "došli" kao pozajmica, nego kao kredit. 

– Onaj ko radi, kome trebaju pare, ovo je poklon – kazao je Poričanin.