Back

Prosječna plata u FBiH viša za 1,1%

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža prosječna neto plata od 544 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u građevinarstvu je iznosila 559 KM, dok je prosječna neto plata u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 600 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u decembru prošle godine iznosila je 1.487 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.343 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.232 KM.

Prosječna bruto plata u BiH u decembru 2017. iznosila je 1.340 KM i nominalno je viša za 0,6 posto u odnosu na novembar iste godine, te viša za 1,1 posto u odnosu na decembar 2016. godine.