Back

Rast izvoza za pet posto

"Rastao je i uvoz ali manje (za milion KM ili tri posto), tako da je pokrivenost uvoza izvozom sada skočila na 165 posto. Poređenja radi, prije deset godina u ovom sektoru imali smo deficit i pokrivenost uvoza izvozom od svega 68 posto", izjavio je Feđa Begović iz USAID/Sweden FARMA II projekta na konferenciji za novinare u Sarajevu na kojoj je predstavljena analiza uvoza i izvoza za sektor peradarstva.

Prerađevine od mesa peradi, kako je dodao, sada u ukupnom izvozu učestvuju sa 72 posto vrijednosti, praćene mesom peradi (19 posto), jajima (sedam posto) i živom peradi (dva posto). Na strani uvoza dominira meso peradi sa 56 posto, a slijede prerađevine od mesa peradi (20 posto), živa perad (13 posto) i jaja (11 posto).

Izvoznici se stoga nadaju i skorom formalnom odobrenju Evropske unije za izvoz peradarskih proizvoda iz BiH na tržište EU, što bi trebalo dati podstrek daljem razvoju ovog sektora.

Sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju Vanjskotrgovinske komore Tijana Muhamedagić je kazala da je Top 5 izvoznih tržišta (Srbija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Albanija) zaslužno za 98 posto vrijednosti izvoza, te da je primjetan i skok u broju tržišta, koji je porastao sa 10 na 21. 

Analiza podataka za zadnjih deset godina pokazuje da još nije dostignut izvoz iz 2012. godine prije ulaska Hrvatske u EU, kada je ta zemlja bila naše drugo izvozno tržište sa 14,3 miliona KM ostvarenog izvoza.

Povećanjem izvoza na tržišta Crne Gore, Makedonije i Kosova u prošloj godini nastavljen je trend rasta u sektoru peradarstva BiH. Uprkos deficitu u razmjeni od 1.000 tona, zahvaljujući izvozu proizvoda sa dodatom vrijednošću u ovom sektoru je zabilježen rekordan suficit od 21 milion KM, što je još jedna potvrda konkurentnosti i kvaliteta bh. proizvoda.