Back

SAD omogućile povlašteni izvoz bh. privrednicima

Za sve privredne subjekte koji izvoze ili se pripremaju za izvoz robe na tržište SAD-a produženo je važenje Generalnog sistema preferencija Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, koji je važio do kraja prošle godine. 

Novom revizijom američkog Kongresa, GSP program će važiti od 22.04.2018. godine do 31.12.2020. godine. GSP program važi retroaktivno, tako uvoznici, koji su platitli carinu na robu koja je ranije bila na režimu bescarinskog uvoza u SAD-e, mogu tražiti refundiranje carinskih troškova nastalih tokom trajanja procesa revizije, između 01.01. i 22.04.2018. godine. 

Generalni sistem preferencija SAD-a je program za unapređenje privrednog rasta u zemljama u razvoju, kroz omogućavanje povlaštenog uvoza. Bosna i Hercegovina je na listi zemalja kojima su dodijeljene povlastice na osnovu kojih bh. privrednici dobijaju povlašteni carinski tretman za određene proizvode pri izvozu u SAD. 

Povlašteni izvoz u SAD-e primjenjuje se na najveći broj industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, kao i na određene tekstilne proizvode, ukoliko se ispune određeni uslovi koje definiše zemlja, davalac GSP preferencijala. 

Jedan od uslova je i uslov porijekla što znači da bi uvezena roba bila GSP-prihvatljiva u SAD-u, mora biti u potpunosti dobijena ili proizvedena u Bosni i Hercegovini ili da je proizvedena u Bosni i Hercegovini sa najmanje 35 posto dodane vrijednosti prilikom ulaska u SAD-e, te da je direktno isporučena iz Bosne iz Hercegovine.