Back

Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu

Potpisivanju Sporazuma prethodile su intenzivne aktivnosti sa Ambasadom Kraljevine Španije u BiH i ambasadorom Sorianom koji je dao svoj izniman doprinos, a što je rezultiralo njegovim konačnim usaglašavanjem i potpisivanjem.

Tim sporazumom se unapređuje i razvija cestovni promet putnika i roba između dviju država i u tranzitu preko njihovih teritorija, te jasno definiraju svi pojmovi u vezi sa međunarodnim cestovnim prometom između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije, kao i obim primjene Sporazuma.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u novembru prošle godine dalo je svoju podršku Kraljevini Španiji za izbor u članstvo Vijeća međunarodne pomorske organizacije na izborima koji će biti održani u Londonu na 30. redovnom zasjedanju Skupštine IMO-a, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.