Back

"Usudi se i pokreni biznis"

Konferencija o poduzetništvu pod nazivom „Usudi se i pokreni biznis“ bit će održana sutra u Sarajevu, a cilj joj je razmjena znanja i poticanje inovativnosti kod mladih ljudi.

Konferenciju organizuje Privredna komora Kantona Sarajevo (PKKS) uz podršku Vlade Kantona Sarajevo – Ministarstva privrede, a planirano je i učešće uspješnih, mladih poduzetnika, te predstavnika nadležnih organa i institucija.

S obzirom da je poduzetništvo ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, te generator inovacija i kreativnih ideja, u PKKS smatraju da je izuzetno važno incirati sveobuhvatnu diskusiju o trendovima, šansama i barijerama prilikom pokretanja vlastitog biznisa.

– Ova konferencija dio je aktivnosti šireg Programa promocije poduzetništva kojeg Komora realizira uz podršku Vlade Kantona Sarajevo – Ministarstva privrede. Smatramo da je od izuzetne važnosti da se govori o značaju poduzetništva u Kantonu Sarajevo, jačanju institucionalne podrške, kao i odvažnosti svih onih koji imaju dobre poslovne ideje da ih realiziraju i pretoče u biznis – izjavio je predsjednik PKKS Muamer Mahmutović.

U radnom dijelu konferencije učesnici će imati priliku da upoznaju poduzetnike koji će iz ličnih primjera ukazati na prednosti, ali i izazove poduzetničkog djelovanja. Također, predstavnici nadležnih institucija Kantona Sarajevo će predstaviti programe unapređenja poduzetništva kroz usvojenu poticajnu politiku što predstavlja dobru priliku za mlade ljude da realiziraju svoje perspektivne poslovne ideje.

Aktivnosti iz Programa promocije poduzetništva provode se u skladu sa Akcionim planom implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, a u skladu su i sa EU smjernicama i Small business act preporukama.