Back

Vlada Brčko Distrikta subvencionira kamate privrednika sa 1.200.000 KM

Iz budžeta Distrikta za tu namjenu je izdvojeno 1.200.000 maraka.

Voditeljica Pododjela za gospodarski razvitak Amra Abadžić istakla je kako je program aktualan već nekoliko godina te da se pokazao veoma uspješnim.

"U prošloj godini na ovaj poziv se javilo 388 korisnika, koji su digli kredite u iznosu od 2.600.000 maraka, a subvencionirano je 44 posto kamata. Nakon što osigurana sredstva za ove namjene budu prebačena Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH, bit će objavljen javni poziv na koji će se zainteresirani moći javiti", kazala je Abadžić.

Ustvrdila je kako se na ovaj poziv mogu prijaviti svi privredni subjekti s teritorija Brčko distrikta BiH koji su izmirili svoje obaveze prema Distriktu i Upravi za indirektno oporezivanje, kao i da, među ostalim, ovaj program ne mogu koristiti banke, privredni subjekti koji se bave djelatnostima kockanja i klađenja, javna preduzeća i slično.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za financiranje trećeg pokušaja vještačke oplodnje u iznosu od 165.000 maraka.

Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge Sabrija Čandić rekao je da se ovaj Program odnosi na sve parove koji su već dva puta prošli proceduru izvantjelesne oplodnje.