Back

Biljana Borzan: Vrijedan doprinos Udruženja poslovnih žena BIH

raži se osiguranje boljih uvjeta za poduzetnice, lakša dostupnost financijskih zajmova, te bolja mreža institucija za brigu o djeci i starijim osobama za koje uglavnom žene skrbe.

ijesnom većinom na vrlo napetom glasanju u Odboru za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta usvojena je Rezolucija o pravima žena na Zapadnom Balkanu. 

Glavna autorica rezolucije i Izvjestiteljica Europskog parlamenta za prava žena na Zapadnom Balkanu je hrvatska zastupnica Biljana Borzan. Za portal poduzetna.ba istakla je kako je nevladin sektor mnogo pomogao kako bi do usvajanja rezolucije došlo, a posebnu pažnju skrenula je na Udruženje poslovnih žena u BiH. 

“Rezolucija donosi vrlo konkretne preporuke za vlade Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Preporuke su iznimno važne zato jer je dio tih država na europskom putu i smjernice su im potrebne. Rezoluciju sam napravila u komunikaciji s nizom nevladinih organizacija iz cijele regije te drugih zainteresiranih aktera. Vrlo vrijedan doprinos dali su iz Udruženja poslovnih žena BIH i dio rezolucije je usmjeren upravo poduzetnicima. 

Traži se osiguranje boljih uvjeta za poduzetnice, lakša dostupnost financijskih zajmova, te bolja mreža institucija za brigu o djeci i starijim osobama za koje uglavnom žene skrbe. Vjerujem da će Rezolucija donijeti stvarne promjerne Balkanu i ubrzanje dugo očekivanih procesa” istakla je Borzan.  

Rezolucija je iznimno važna jer kako je rečeno godinama se nastoji postići to da da žene s Balkana budu prioritet Europskog parlamenta, a kako poručuje Borzan posebno joj je drago što je većina njenih zahtjeva, koje jdeizradila s nizom nevladinih organizacija iz regije, na kraju usvojena. 

Rezolucija je prvi dokument nakon pet godina u kojem Europski parlament izražava svoje preporuke za veća prava žena državama iz regije.

„Najviše sam se koncentrirala na zaštitu žena od nasilja. Nažalost, nasilje je gorući problem u regiji. Nedovoljno je sigurnih kuća, imamo nekvalificirane djelatnike za tretman žrtava, sporo pravosuđe, i što je najgore, primjere neprijavljivanja slučajeva nasilja. Takozvano tradicionalno poimanje rodnih uloga ugrožava žene u svim poljima života. To je iznimno veliki problem u regiji, a povezan je naravno i sa potpredstavljenošću žena u ekonomskom i političkom životu“, kaže Borzan.

Borzan se u rezoluciji osvrnula na lošu poziciju žena na tržištu rada. Premda su, kako je rekla, žene koje se školuju uspješnije od muških kolega, na tržištu rada su u puno lošijoj situaciji, trpe zlostavljanje, a uz to najčešće preuzimaju brigu o djeci i starijim članovima obitelji.