Back

Žene u RS-u često prve dobiju otkaz i rade 'na crno'

Ovo su samo neki od rezultata Analize položaja žena u javnoj upravi RS-a, koji su predstavljeni na današnjoj konferenciji u organizaciji Gender centra Vlade RS-a, u saradnji sa Sindikatom uprave i Sindikalno-edukativnim centrom (SEC).

U Sindikat javne uprave ovog bh. entiteta uključeno je oko 60 posto žena.

– Iako je percepcija u javnosti da su zaposlene u upravi u dobrom položaju, u toj oblasti postoje problemi i veoma malo žena je na rukovodećim položajima – rekla je direktorica Gender centra Vlade RS-a Mirjana Lukač.

Ne smijemo zaboraviti, dodala je, ni na težak položaj žena na selu, koje predstavljaju veliku marginalizovanu grupu stanovništva u RS-u, čije su potrebe i problemi gotovo "nevidljivi".

Žene na selu, kako je rečeno, nemaju iste uslove za život kao žene u gradu, otežan im je pristup vodi, električnoj energiji, putevima, zdravstvenim uslugama, mogućnostima za školovanje. Mnogo žena na selu nije evidentirano na tržištu rada, ne vode se kao nezaposlene, te nisu uključene u statističke podatke o nezaposlenosti, niti obuhvaćene programima zapošljavanja.

Istaknuto je da su to samo neki od probema sa kojima se susreću žene danas u RS.

Minitrica uprave i lokalne samouprave RS-a Lejla Rešić je naglasila da borba za ženska prava nije projekat koji traje dva mjeseca ili dvije godine, već dugotrajni proces.

Rešić ističe da je primjetan pomak, pa i kada je u pitanju zastupljenost žena u izvršnoj vlasti RS-a.

 

– Raduje nas i broj biranih žena u entitetskom i lokalnim parlamentima – dodala je ministrica uprave, uz apel da se nastavi raditi na pravima žena.

I predsjednica Aktiva žena Sindikata uprave RS-a Olivera Đurić Marković je kazala da je veoma značajno prepoznati potencijal žena, unaprijediti njihove kapacitete za učešće u donošenju odluka te omogućiti ravnopravnu participaciju u svim sferama društva.