Back

Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima

Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u Bosni i Hercegovini pogođena pandemijom COVID-19 dobit će pomoć putem novog zajma od 65,3 miliona $ (106 miliona KM), kojeg je Svjetska banka danas odobrila. Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima će pomoći ovim preduzećima da se oporave putem lakšeg pristupa prijeko potrebnom dugoročnom finansiranju i kroz ponudu prilagođenih programa, usmjerenih na usvajanje tehnologije i digitalizaciju.  

Duboke i dalekosežne posljedice tekuće krize uzrokovane pandemijom COVID-19 iziskuju dodatno finansiranje za podršku MMSP-ima u Bosni i Hercegovini, uključujući i nedovoljno pokrivene segmente tržišta, kao što su preduzeća sa značajnom ulogom žena, mlade firme i firme u nerazvijenim regijama. Zbog sve veće neizvjesnosti izazvane tekućom krizom, komercijalne banke su oprezne pri povećavanju plasmana preduzećima, a potražnja od strane MMSP-a za dodatnim finansiranjem raste. Cilj Projekta oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima jeste prevazići ove izazove pružanjem dugoročnijeg finansiranja održivim MMSP-ima teško pogođenim krizom. Ovo uključuje i ranjiva i nedovoljno opslužena preduzeća, koja bi se u suprotnom suočili s poteškoćama prilikom iznalaženja mogućnosti za dugoročnu finansijsku podršku oporavku i rastu. Projekat će također pružiti podršku redizajniranju vladinih programa u cilju pomoći preduzeća da se prilagode situaciji nakon COVID-19. Očekuje se da će projekat direktno podržati stotine firmi, obuhvatajući čak 10.000 radnih mjesta.

“MMSP-a u BiH su teško pogođena pandemijom COVID-19, s obzirom da se suočavaju s kombinacijom šokova vezanih za smanjenje potražnje, nedostatak obrtnog kapitala i poremećaj lanca snabdijevanja, zbog čega mnoga od njih moraju tražiti vanjsko finansiranje da bi održala poslovanje, sačuvala radna mjesta i u konačnici se oporavila od krize“, kaže Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske Banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Ovaj projekat će pružiti ključnu finansijsku pomoć firmama da prebrode ekonomski pad i da se prilagode novim uslovima poslovanja. Također će doprinijeti oporavku, uz povećanje otpornosti na buduće šokove. Nadamo se da će vlasti hitno provesti administrativne procedure, kako bi sredstava u što skorijem roku postala dostupna MMSP-ima.”

Izbijanjem pandemije COVID-19 strukturalne slabosti poslovnog okruženja u zemlji postale su još vidljivije. Stoga je sadašnje stanje dobra prilika za Bosnu i Hercegovinu da riješi neke od svojih osjetljivosti na vanjske šokove i provede promjene potrebne za transformaciju ekonomskog modela. Pandemija COVID-19 pokazala je da preduzećima treba osigurati da budu sposobna prilagoditi poslovanje u uslovima „nove normale“ do kojih je dovela pandemija i usvojiti nove tehnologije, kojima se može povećati potencijal za rast i konkurentnost tokom faze oporavka.  

Ovaj projekat predstavlja dodatnu komponentu šireg odgovora na krizu i usmjeren je na pružanje pomoći  MMSP-ima od strane Grupacije Svjetske banke i drugih razvojnih partnera. Portfolio aktivnih projekata Svjetske banke u BiH čini jedanaest projekata, ukupne vrijednosti 526,60 miliona $. Ostale oblasti u kojima se pruža podrška su zdravstvo, transport, zapošljavanje, energetska efikasnost, lokalne infrastruktura i upravljanje vodnim resursima.