Back

Bolji ambijent za žensko poduzetništvo

Udruženje poslovnih žena u BiH jedino je u našoj zemlji koje je radilo i radi na kreiranju zakonskog okvira za prepoznavanje i podršku poduzetnuštvu žena.

Poduzetništvo, kreiranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi trebalo bi da bude prioritet svih strategija u ovoj zemlji – istaknuto je danas u Sarajevu na okruglom stolu Udruženja poslovnih žena u BiH.

Predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević je kazala da je okrugli sto jedna od misija koje ima Udruženje, a to je pokušaj lobiranja za stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poduzetništva, a posebno poduzetništva žena.

– Ovo je misija koju želimo da otvorimo zajedno sa političarkama i  tek prvi susret koji je protekao u pozitivnoj atmosferi. To je misija u kojoj ćemo učestvovati zajedno stvarajući pozitivan ambijent u društvu – istakla je Zubčević na konferenciji za novinare.    

Profesorica na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i učesnica okruglog stola u ime Partije demokratskog progresa Mirjana Stojanović-Trivanović je kazala da bi svi političari u ovoj zemlji bez obzira na političko opredjeljenje trebalo da rade na tome da se proces zapošljavanja i pomoći zapošljavanju, posebno mladih ljudi, poveća.

–  Žene poduzetnice su pokazale i dokazale da to mogu veoma dobro da rade, a ovakva okupljanja su prilika da razmjenimo mnogo dobrih ideja kojima ćemo da pomognemo cijeli taj proces – kazala je Stojanović-Trivanović.  

Zastupnica u Parlamentu Federacije BiH i članica Predsjedništva Demokratske fronte Alma Kratina je kazala da je veoma važno učestvovati u procesima davanja podrške poduzetništvu, a posebno ženskom poduzetništvu.

– Sva pitanja rodne ravnopravnosti i rodno odgovornog budžetiranja ustvari su pitanja prosperiteta društva – navela je Kratina.   

Zubčević je ovom prilikom predstavila i neke od najznačajnijih projekata koji su obilježili prethodne i prošlu godinu rada Udruženja.

Jedan od zahtjevnijih bio je projekt bh. Treasures korpe proizvoda rađenih rukama žena iz cijele BiH gdje je u fokusu bila pomoć ženama iz ruralnih područja.

– To je jedan od naših ciljeva, a drugi je da zaštitimo naše kulturno naslijeđe koje te žene baštine. Trenutno imamo 50 proizvoda u toj korpi i želja nam je da rad tih žena postane prepoznat i da ga naš diplomatski kor koristi kao poklone pri svojim diplomatskim posjetama, ali i da bude dostupna turistima – dodala je Zubčević.

U partnerstvu sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i FARMA II projektom, kako je dodala, djeluje Akademija poduzetništva žena, koju rade kao pilot projekt u dva kantona – Sarajevskom i Zapadnohercegovačkom.

– Radimo sa 60 žena, onih koje bi željele da koriste sredstva Zavoda za zapošljavanje, znači da osnuju svoj biznis i ženama koje su već iskoristile ta sredstva, da im pomognemo da njihov startup bude održiv. Provodit ćemo ga u dvije etape, u prvoj imamo edukaciju u trajanju od dva mjeseca, a poslije toga ćemo imati 60 mentorica, iskusnih žena koje će tim ženama moći da pomognu da pređu prepreke na koje nailaze – dodala je Zubčević.

Posebno su ponosni na činjenicu da su jedino udruženje koje je radilo i radi na kreiranju zakonskog okvira za prepoznavanje i podršku poduzetnuštvu žena. Tako su, navela je Zubčević, postavili nove standarde i učestvovali u kreiranju Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u Federaciji BiH.